Navigation path

Additional tools

od A po Z

JEREMIE

Skratka JEREMIE označuje Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky. Ide o finančný nástroj, ktorý bol vytvorený Európskou komisiou v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) a Európskym investičným fondom (EIF) s cieľom zlepšiť pre mikropodniky a MSP (malé a stredné podniky) prístup k financovaniu.

Účelom nástroja je poskytovanie určitého objemu finančných prostriedkov z regionálnych fondov na financovanie rizikového kapitálu, ktorý by mal stimulovať inovácie a rast podnikov. JEREMIE poskytne odbornú pomoc a usmernenia podnikateľom hľadajúcim prístup k týmto novým možnostiam financovania, čím by sa mal vo všetkých regiónoch EÚ stimulovať vznik nových firiem a podnikov.

Aktivity tohto nástroja prispejú k programom EÚ v oblasti rastu a zamestnanosti, ktorých cieľom je vytvorenie dynamickej a konkurencieschopnej európskej ekonomiky.

V rámci politiky súdržnosti 2007-2013 fungujú ďalšie tri podobné nástroje - JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch), JESSICA (Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach) a JASMINE (Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe).

Viac informácií

JEREMIE

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá