Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

JEREMIE

JEREMIE staat voor Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises. Het is een gezamenlijk financieel instrument van de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) om de financieringsmogelijkheden voor microbedrijven en het midden- en kleinbedrijf in EU-regio's te verbeteren.

De bedoeling is een bepaalde hoeveelheid geld uit de regionale fondsen te gebruiken voor de financiering van risicokapitaal om innovatie te stimuleren en bedrijven te helpen groeien. JEREMIE helpt ondernemers met expertise en advies om van deze nieuwe financieringsmogelijkheden gebruik te maken. Dit moet ertoe leiden dat er in alle EU-regio's meer bedrijven en risicoprojecten van start gaan.

JEREMIE levert een bijdrfage aan de EU-agenda voor groei en banen, die probeert de Europese economie dynamisch en concurrerend te maken.

In het kader van het cohesiebeleid 2007-13 zijn nog drie soortgelijke financieringsinstrumenten geïntroduceerd, namelijk JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in the European Regions), JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) en JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe).

Meer details

JEREMIE

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte