Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

JEREMIE

JEREMIE yra angliško pavadinimo "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises" (Bendri Europos ištekliai labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms) santrumpa. Tai finansinė priemonė, kurią sukūrė Europos Komisija, bendradarbiaudama su Europos investicijų banku ir Europos investicijų fondu, kad padidintų ES regionų labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes gauti lėšų.

Siekiama iš regioninių fondų skirti tam tikras sumas rizikos kapitalui finansuoti, taip skatinant novatoriškumą ir padedant įmonėms augti. Pagal JEREMIE bus dalijamasi patirtimi ir teikiamos konsultacijos, kad verslininkai galėtų lengviau naudotis šiomis naujomis finansavimo galimybėmis. Tai turėtų paskatinti steigti daugiau naujų įmonių visuose ES regionuose.

Veikla pagal JEREMIE padės siekti ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo darbotvarkės tikslų plėtojant dinamišką ir konkurencingą Europos ekonomiką.

Yra sukurtos dar trys panašios 2007-2013 m. sanglaudos politikos finansinės priemonės: JASPERS (angl. "Joint Assistance to Support Projects in the European Regions" - Bendra parama projektams Europos regionuose remti), JESSICA (angl. "Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas" - Bendra Europos parama tvarioms investicijoms į miestų vietoves) ir JASMINE (angl. "Joint Action to Supply Micro-finance Institutions in Europe" - Bendras veiksmų planas mikrofinansų institucijoms Europoje).

Išsamiau

JEREMIE

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos