Navigation path

Additional tools

Sanasto

JEREMIE

JEREMIE on Euroopan komission yhdessä Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa perustama rahoitusväline, jonka tarkoituksena on lisätä rahoituksen saatavuutta mikro- ja pk-yrityksille EU:n alueilla. JEREMIE on lyhenne, jonka sananmukainen merkitys on "Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja keskikokoisten yritysten tukemiseksi".

Tavoitteena on kanavoida aluekehitysrahastoista varoja riskipääomaan, jolla edistetään innovatiivista toimintaa ja yritysten kasvua. JEREMIEstä tarjotaan asiantuntija-apua ja neuvoja, jotta yrittäjät pystyisivät hyödyntämään uusia rahoitusmahdollisuuksia. Tällä tavoin kannustetaan uusien yritysten perustamista ja riskisijoituksia kaikilla EU:n alueilla.

JEREMIEn toiminnalla edistetään EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian toteuttamista eli kehitetään EU:n talouden dynaamisuutta ja kilpailukykyä.

Kauden 2007-2013 koheesiopolitiikkaa varten on perustettu kolme muuta samantyyppistä rahoitusvälinettä, jotka ovat JASPERS (Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu), JESSICA (Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten) ja JASMINE (Yhteinen toimi EU:n mikroluottolaitosten tukemiseksi).

Lisätietoja

JEREMIE

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media