Navigation path

Additional tools

A–Y

JEREMIE

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) kujutab endast Euroopa ühisressursse mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. JEREMIE on rahastamisvahend, mis on loodud Euroopa Komisjoni, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi koostöös, et parandada ELi piirkondade mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rahastamisvõimalustele.

Eesmärk on eraldada kindel summa regionaalfondidest innovatsiooni soodustava ja ettevõtetel laieneda aitava riskikapitali finantseerimiseks. JEREMIE vahendusel saavad ettevõtjad ekspertnõu ja juhiseid, et aidata neil kasutada asjaomaseid uusi rahastamisvõimalusi. See peaks soodustama uute ettevõtete loomist ELi piirkondades.

JEREMIE toetab ELi majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava, mille eesmärk on arenda Euroopas välja dünaamiline ja konkurentsivõimeline majandus.

Ajavahemiku 2007-2013 ühtekuuluvuspoliitika raames loodi veel kolm sarnast rahastamisvahendit: JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in the European Regions) - ühine vahend projektide toetuseks Euroopa piirkondades, JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) - Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele ja JASMINE (Joint Action to Supply Micro-finance Institutions in Europe) - ühisalgatus Euroopa väikerahastamisasutuste toetamiseks.

Lisateave

JEREMIE

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis