Navigation path

Additional tools

Od A do Z

JEREMIE

JEREMIE je anglická zkratka pro "Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky". Jedná se o finanční nástroj, který vytvořila Evropská komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF), aby zlepšila dostupnost finančních prostředků pro mikropodniky a malé a střední podniky v regionech EU.

Cílem je poskytovat konkrétní částky z regionálních fondů na financování rizikového kapitálu, což povede k inovacím a pomůže tak podnikům v růstu. JEREMIE poskytuje podnikatelům poradenství a návody, jak tyto nové finanční příležitosti využít. To by mělo podpořit zakládání nových podniků ve všech regionech EU.

JEREMIE tak přispívá ke strategii pro růst a zaměstnanost, která se snaží o to, aby evropská ekonomika byla dynamická a konkurenceschopná.

V rámci politiky soudržnosti pro období 2007-2013 byly vytvořeny další tři podobné finanční nástroje. Jedná se o JASPERS (Společnou pomoc při podpoře projektů v evropských regionech), JESSICA (Společnou evropskou podporu udržitelných investic do městských oblastí) a JASMINE (Společnou akci na podporu mikrofinančních institucí v Evropě).

Další podrobnosti

JEREMIE

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média