Navigation path

Additional tools

A till Ö

Jaspers

Jaspers (gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna) är ett finansieringsinstrument som stöds av EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling och Kreditanstalt für Wiederaufbau (sedan juli 2008). Det är ett initiativ för tekniskt stöd för de tolv länder som blev EU-medlemmar 2004 och 2007. Jaspers ska hjälpa dem med förberedelserna inför större EU-finansierade projekt. Initiativet har ett expertteam som hjälper de nya medlemsländerna att använda sin finansiering på bästa sätt. De kan få stöd då projektet utformas och förbereds och fram till dess att finansieringsbeslutet fattas. Jaspers startade 2006 och teamet är nu nästan fulltaligt med 60 experter. De flesta finns nära mottagarna på tre regionkontor i Warszawa, Wien och Bukarest.

Jaspers är ett av fyra instrument ska underlätta samarbetet mellan EU-kommissionen och de stora finansieringsorganen i Europa. De andra tre instrumenten är Jeremie, Jessica och Jasmine.

Läs mer

Jaspers English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad