Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

JASPERS

JASPERS (angleška kratica za "skupna pomoč pri pripravi projektov v evropskih regijah") je skupni finančni instrument Evropske komisije, Evropske investicijske banke, Evropske banke za obnovo in razvoj ter, od julija 2008, nemške kreditne ustanove Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Program je oblika tehnične pomoči za 12 držav članic, ki so se Evropski uniji pridružile leta 2004 in 2007. Pomaga jim pri pripravi večjih projektov, ki se potegujejo za sredstva iz evropskih skladov. JASPERS novim državam članicam zagotavlja strokovno podporo za kar najboljše črpanje sredstev. Pomoč je na voljo za oblikovanje in pripravo projekta vse do odločitve o dodelitvi sredstev. Pobuda deluje že od leta 2006, njenih skoraj 60 strokovnjakov pa je uporabnikom na voljo v treh regionalnih centrih: v Varšavi, Bukarešti in na Dunaju.

JASPERS je eden od štirih skupnih instrumentov, namenjenih boljšemu sodelovanju med Evropsko komisijo in pomembnejšimi evropskimi finančnimi ustanovami. Ostali instrumenti so JEREMIE (skupna evropska sredstva za mikro-, mala in srednje velika podjetja), JESSICA (skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja) in JASMINE (skupni ukrep v podporo mikrofinančnim institucijam v Evropi).

Vas zanima več?

JASPERS English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji