Navigation path

Additional tools

od A po Z

JASPERS

JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) je spoločný nástroj podporovaný Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou (EIB), Európskou bankou pre rekonštrukciu a rozvoj (ERDB) a od júla 2008 bankou Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ide o nástroj technickej pomoci, ktorý má k dispozícii 12 nových členských štátov. Jeho cieľom je pomáhať pri príprave veľkých projektov, ktoré budú podporované z finančných prostriedkov EÚ. JASPERS pomáha novým členským štátom, aby čo najlepšie využili dostupné možnosti financovania. Pomoc sa poskytuje počas vytvárania štruktúry projektu a prípravnej fázy a trvá až do prijatia rozhodnutia o priznaní financovania. JASPERS funguje od roku 2006 a z jeho 60 pracovných pozícii sú už takmer všetky obsadené. Experti pracujú v troch regionálnych kanceláriách - vo Varšave, Viedni a Bukurešti.

JASPERS je jedným zo štyroch spoločných nástrojov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie spolupráce medzi Komisiou a veľkými európskymi finančnými orgánmi. Ďalšími nástrojmi sú JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky), JESSICA (Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach) a JASMINE (Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe).

Viac informácií

JASPERS English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá