Navigation path

Additional tools

De la A la Z

JASPERS

JASPERS este acronimul pentru "Joint Assistance to Support Projects in the European Regions" (asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene). Acest instrument beneficiază de sprijin din partea Comisiei Europene, a Băncii Europene de Investiţii (BEI), a Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi, din iulie 2008, a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). JASPERS furnizează asistenţă tehnică pentru cele doisprezece state membre care au aderat la Uniunea Europeană în 2004 şi 2007, pentru a le sprijini în pregătirea proiectelor majore care vor beneficia de finanţare europeană. JASPERS oferă expertiză pentru a ajuta noile state membre să valorifice la maxim finanţarea disponibilă. Se acordă asistenţă pentru structurarea şi pregătirea proiectului, până la etapa în care se ia decizia privind acordarea finanţării. JASPERS este operaţional din 2006 şi, în prezent, dispune de aproape tot personalul necesar - 60 de experţi, majoritatea dintre ei lucrând în trei birouri regionale (la Varşovia, Viena şi Bucureşti).

JASPERS este unul din cele patru instrumente comune care au drept obiectiv ameliorarea cooperării dintre Comisia Europeană şi marile organisme financiare europene. Celelalte instrumente sunt: JEREMIE - "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises"' (resurse comunitare comune pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii), JESSICA - "Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas" (asistenţă comunitară comună pentru investiţii durabile în zonele urbane) şi JASMINE - "Joint Action to Supply Micro-finance Institutions in Europe" (acţiune comună în sprijinul instituţiilor de microfinanţare din Europa).

Mai multe detalii

JASPERS English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale