Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

JASPERS

JASPERS (angl. "Joint Assistance to Support Projects in the European Regions" - Bendra parama projektams Europos regionuose remti) - tai Europos Komisijos, Europos investijų banko, Europos rekontrukcijos ir plėtros banko bei - nuo 2008 m. liepos - "Kreditanstalt für Wiederaufbau" (KfW) remiama bendra priemonė. Tai techninės pagalbos priemonė 2004 m. ir 2007 m. į ES įstojusioms dvylikai valstybių narių, siekiant padėti joms rengti stambius projektus, kurie bus remiami ES fondų lėšomis. Taikant JASPERS naujosioms valstybėms narėms suteikiama galimybė naudotis sukaupta patirtimi, kaip geriausiai panaudoti skiriamas lėšas. Pagalba gali būti teikiama per parengiamuosius projekto etapus iki kol priimamas sprendimas skirti finansavimą. JASPERS taikoma nuo 2006 m., O dabar surinkta beveik visa 60 specialistų komanda. Dauguma iš jų dirba greta pagalbos gavėjų regioniniuose biuruose Varšuvoje, Vienoje ir Bukarešte.

JASPERS yra viena iš bendrų priemonių, kuriomis siekiama tobulinti Komisijos ir stambių Europos finansinių įstaigų bendradarbiavimą. Kitos trys priemonės yra JEREMIE (angl. "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises" - Bendri Europos ištekliai labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms), JESSICA (angl. "Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas" - Bendra Europos parama tvarioms investicijoms į miestų vietoves) ir JASMINE (angl. "Joint Action to Supply Micro-finance Institutions in Europe" - Bendras veiksmų planas mikrofinansų institucijoms Europoje).

Išsamiau

JASPERS English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos