Navigation path

Additional tools

Sanasto

JASPERS

JASPERS (Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu) on Euroopan komission, Euroopan investointipankin (EIP), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin ja heinäkuusta 2008 alkaen Kreditanstalt für Wiederaufbau -pankin (KfW) yhteinen teknisen tuen väline. Euroopan unioniin vuosina 2004 ja 2007 liittyneet 12 jäsenvaltiota voivat saada ohjelmasta teknistä apua, jotta ne voivat valmistella EU:n varoista rahoitettavia suurhankkeita. JASPERS tarjoaa uusille jäsenvaltioille keskitettyä asiantuntija-apua, jotta ne saisivat mahdollisimman paljon hyötyä saatavilla olevasta rahoituksesta. Apua voidaan myöntää hankkeen jäsentämiseen ja valmisteluun siinä vaiheessa, kun päätöstä rahoituksen myöntämisestä ei vielä ole tehty. JASPERS on ollut toiminnassa vuodesta 2006, ja lähes kaikki sen 60 asiantuntijan tointa on nyt täytetty. Suurin osa asiantuntijoista työskentelee lähellä tuensaajia Varsovan, Wienin ja Bukarestin aluetoimistoissa.

JASPERS on yksi neljästä yhteisestä välineestä, joiden tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä komission ja suurten eurooppalaisten rahoituslaitosten välillä. Muut välineet ovat JEREMIE (Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja keskikokoisten yritysten tukemiseksi), JESSICA (Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten) ja JASMINE (yhteinen toimi EU:n mikroluottolaitosten tukemiseksi).

Lisätietoja

JASPERS English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media