Navigation path

Additional tools

A–Y

JASPERS

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in the European Regions) on ühine vahend projektide toetuseks Euroopa piirkondades. Seda toetavad Euroopa Komisjon, Euroopa Investeerimispank, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank ning alates juulist 2008 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). See on tehnilise abi vahend nende 12 liikmesriigi toetuseks, mis ühinesid Euroopa Liiduga 2004. ja 2007. aastal, et aidata neil valmistada ette ELi vahenditest toetatavaid suurprojekte. JASPERS annab uutele liikmesriikidele ekspertnõu olemasolevate rahastamisvahendite parimaks kasutamiseks. Abi võidakse anda projekti struktureerimise ja ettevalmistamise etappideks kuni hetkeni, mil tehakse rahastamisotsus. JASPERS tegutseb alates 2006. aastast ning on nüüdseks peaaegu saavutanud oma täiskoosseisu (60 eksperti). Enamik neist asub abisaajate lähedal kolmes piirkondlikus esinduses Varssavis, Viinis ja Bukarestis.

JASPERS on üks neljast ühisvahendist, millede eesmärk on täiustada koostööd Euroopa Komisjoni ja suurte Euroopa finantsasutuste vahel. Teised vahendid on JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) - Euroopa ühisressursid mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) - Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele ja JASMINE (Joint Action to Supply Micro-finance Institutions in Europe) - ühisalgatus Euroopa väikerahastamisasutuste toetamiseks.

Lisateave

JASPERS English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis