Navigation path

Additional tools

Od A do Z

JASPERS

JASPERS (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) je společným nástrojem Evropské komise, Evropské investiční banky (EIB), Evropské banky pro obnovu a rozvoj (ERDB) a od července 2008 i banky Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Jedná se vlastně o technickou pomoc dvanácti členským státům, jež do Evropské unie vstoupily v roce 2004 a 2007, s přípravou velkých projektů, které žádají o finanční prostředky z fondů EU. Tento nástroj nabízí novým členským státům poradenství, aby mohly dostupné prostředky co nejlépe využít. Tato pomoc je k dispozici během strukturování projektu a přípravných fází až do rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. JASPERS funguje od roku 2006 a dosáhl téměř plného personálního stavu, takže pro něj pracuje téměř 60 odborníků sídlících většinou ve třech regionálních pobočkách ve Varšavě, Vídni a Bukurešti.

Jedná se o jeden ze čtyř nástrojů, jejichž účelem je zlepšovat spolupráci mezi Komisí a velkými evropskými finančními institucemi. Mezi další nástroje patří JEREMIE (Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky), JESSICA (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) a JASMINE (Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě).

Další podrobnosti

JASPERS English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média