Navigation path

Additional tools

A till Ö

Jasmine

Jasmine är en gemensam insats för att stödja mikrofinansieringsinstitut i EU. Initiativet är ett av fyra nya initiativ för finansieringslösningar inom EU:s sammanhållningspolitik för 2007-2013. EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden har gemensamt utarbetat pilotinitiativet Jasmine, som har en budget på 50 miljoner euro.

Jasmine har skräddarsydda lösningar för mikroföretag och socialt utsatta personer (t.ex. etniska minoriteter) som vill starta eget, men som inte har tillgång till traditionella banktjänster. Initiativet är inriktat på detta "banklösa" marknadssegment. Målet är att göra smålån - eller mikrokrediter - mer tillgängliga för att stilla en efterfrågan som inte tidigare tillgodosetts.

I EU menas med mikrokrediter lån på högst 25 000 euro. Det vanligaste lånebeloppet är 10 000 euro för de 15 länder som gick med i EU före 2004 och 3 800 euro för de 12 länder som blivit medlemmar efter 2004.

Läs mer

Jasmine

EU regionalpolitik: Håll dig informerad