Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

JASMINE

JASMINE je angleška kratica za "skupni ukrep v podporo mikrofinančnim institucijam v Evropi". Je ena od štirih novih pobud finančnega inženiringa, ki jih je uvedla kohezijska politika EU za obdobje 2007-2013. JASMINE, ki razpolaga s 50 milijoni EUR, je pilotna pobuda, razvita v sodelovanju med Evropsko komisijo, Evropsko investicijsko banko in Evropskim investicijskim skladom.

Pobuda JASMINE je namenjena mikropodjetjem in socialno izključenim posameznikom (denimo članom etničnih manjšin), ki se želijo samozaposliti, vendar nimajo dostopa do standardnih bančnih storitev. Pobuda je torej namenjena ciljnim skupinam, ki za banke niso zanimive. JASMINE naj bi povečala delež mikrokreditov v Evropi in tako zapolnila pomembno tržno nišo.

V Evropski uniji je mikrokredit opredeljen kot posojilo v vrednosti do 25 000 EUR. V državah EU-15 je povprečni znesek mikrokredita 10 000 EUR, v državah EU-12 pa 3 800 EUR.

Vas zanima več?

JASMINE

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji