Navigation path

Additional tools

od A po Z

JASMINE:

Za skratkou JASMIN sa skrýva spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe. Ide o jednu zo štyroch nových iniciatív v oblasti finančného inžinierstva, ktoré boli vytvorené v rámci politiky súdržnosti 2007 - 2013. Iniciatíva JASMINE, na ktorú bolo vyčlenených 50 miliónov EUR, je pilotným projektom, ktorý spoločne vypracovali Európska komisia (EK), Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond (EIF).

JASMINE je primárne vytvorený pre mikropodniky a sociálne vylúčených ľudí (vrátane etnických menšín), ktorí majú záujem o samostatnú zárobkovú činnosť, ale nemajú prístup k tradičným bankovým produktom. Iniciatíva sa zameriava na tento "neatraktívny" segment trhu a jej cieľom je pokryť dopyt po mikroúveroch v Európe.

V EÚ sa za mikroúver považuje pôžička pod 25 000 EUR, ale vo všeobecnosti ide o približne 10 000 EUR v EÚ-15 a 3 800 EUR v nových členských štátoch.

Viac informácií

JASMINE

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá