Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

JASMINE

JASMINE staat voor "Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe", ofwel technische ondersteuning ter verbetering van de toegang tot microkredieten. Het is een van de vier nieuwe financiële instrumenten die in het kader van het EU-cohesiebeleid voor 2007-2013 zijn geïntroduceerd. JASMINE, waarvoor in totaal 50 miljoen euro beschikbaar is, is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) .

JASMINE is afgestemd op microbedrijfjes en sociaal uitgeslotenen (waaronder ethnische minderheden) die zelfstandig ondernemer willen worden maar geen toegang hebben tot traditionele bankdiensten. Het initiatief is in de eerste plaats bestemd voor dit niet-bankabele segment van de markt. Het is de bedoeling in Europa meer kleine leningen of microkredieten te verstrekken om te voorzien in een onvervulde behoefte.

In de EU zijn microkredieten leningen onder 25.000 euro, maar gemiddeld gaat het om 10.000 euro voor de EU-15 en 3.800 euro voor de EU-12.

Meer details

JASMINE

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte