Navigation path

Additional tools

A–Y

JASMINE

JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe) on ühisalgatus Euroopa väikerahastamisasutuste toetamiseks. See on üks neljast uuest finantskorralduse algatusest, mis võeti kasutusele ajavahemiku 2007-2013 ELi ühtekuuluvuspoliitika raames. 50 miljoni euro suuruse eelarvega JASMINE on katsealgatus, mille on ühiselt välja töötanud Euroopa Komisjon, Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond.

JASMINE on mõeldud mikroettevõtetele ja sotsiaalselt tõrjutud inimestele (sealhulgas rahvusvähemused), kes soovivad alustada tegevust füüsilisest isikust ettevõtjana, kuid kellel pole võimalik kasutada tavapäraseid pangateenuseid. Algatus on suunatud just sellele nn pangandusvälisele turuosale. Selle eesmärk on teha väikelaenud (mikrokrediit) Euroopas laiemalt kättesaadavaks, et rahuldada tekkinud nõudlust.

ELis nimetatakse mikrokrediidiks laenusid, mis jäävad alla 25 000 euro, kuid üldiselt on need keskmiselt 10 000 eurot 15-s nn vanas liikmesriigis ning 3 800 eurot 12-s alates aastast 2004 ELiga ühinenud liikmesriigis.

Lisateave

JASMINE

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis