Navigation path

Additional tools

A til Å

Jasmineinitiativet

Jasmine er den engelske forkortelse for "fælles aktion om støtte til mikrofinansieringsinstitutioner i Europa". Det er et af fire nye initiativer vedrørende finansieringsteknik, der er indført for EU's samhørighedspolitik for 2007-2013. Det har et samlet budget på 50 millioner euro og er et pilotinitiativ, der er udviklet i fællesskab af Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF).

Jasmineinitiativet er rettet til små virksomheder og socialt udstødte (bl.a. etniske minoriteter), der ønsker at blive selvstændige erhvervsdrivende, men som ikke har adgang til de traditionelle bankydelser. Det henvender sig primært til det markedssegment, som ikke dækkes af bankerne. Målet er at skabe et større udbud af små lån eller mikrokreditter i EU for at dække efterspørgslen.

Ved mikrokreditter forstår man i EU lån på under 25 000 euro, men gennemsnittet er på 10 000 euro for EU-15 og 3 800 euro for EU-12.

Læs mere

Jasmineinitiativet

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!