Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Instrument za predpristopno pomoč

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) je pomoč Evropske unije za države kandidatke in potencialne države kandidatke.

Instrument se uporablja v obdobju 2007-2013 kot naslednik prejšnjih predpristopnih programov EU (PHARE, ISPA, SAPARD in CARDS) in finančnega instrumenta za Turčijo.

Instrument ima na voljo več kot 11 milijard EUR. Sredstva bodo razdeljena po petih področjih:

  • pomoč pri prehodu in vzpostavljanje institucij;
  • čezmejno sodelovanje;
  • regionalni razvoj;
  • razvoj človeških virov;
  • razvoj podeželja.

Države kandidatke (Hrvaška, Turčija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija) lahko zaprosijo za sredstva na vseh petih področjih. Potencialne kandidatke (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija, Kosovo po resoluciji Varnostnega sveta ZN 1244) lahko prejmejo sredstva samo s prvih dveh področij.

Sredstva se dodeljujejo po večletnih programih. Na ta način bodo države kandidatke bolje pripravljene na črpanje evropskih sredstev po vstopu v EU, vključno s sredstvi skladov regionalne politike za obdobje 2007-2013.

Vas zanima več?

Instrument za predpristopno pomoč

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji