Navigation path

Additional tools

od A po Z

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

EÚ vytvorila nástroj predvstupovej pomoci (IPA), aby pomohla kandidátskym krajinám a potencionálnym kandidátskym krajinám.

IPA sa vzťahuje na obdobie rokov 2007 - 2013 a nahrádza niekoľko starších predvstupových programov (PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS a finančný nástroj pre Turecko).

Nástroj predvstupovej pomoci má rozpočet vyše 11 miliárd eur, ktoré sú distribuované týmito piatimi kanálmi:

  • prechodná pomoc a budovanie inštitúcií
  • cezhraničná spolupráca
  • regionálny rozvoj
  • rozvoj ľudských zdrojov
  • rozvoj vidieka

Zatiaľ čo kandidátske krajiny (Chorvátsko, Turecko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko) môžu požiadať o pomoc vo všetkých oblastiach, potencionálni kandidáti na členstvo (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko a Kosovo podľa rezolúcie č. 1244 Bezpečnostnej rady OSN) len v prvých dvoch.

Podpora z nástroja predsvtupovej pomoci sa poskytuje prostredníctvom viacročných programov. Takto sa kandidátske krajiny môžu pripraviť na čerpanie prostriedkov EÚ, ktoré budú môcť využiť po vstupe do Únie (vrátane prostriedkov poskytovaných v rámci regionálnej politiky 2007 - 2013).

Viac informácií

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá