Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA)

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA) a fost instituit pentru a sprijini ţările candidate şi ţările potenţial candidate.

IPA este în vigoare pentru perioada 2007-2013 şi înlocuieşte o serie de programe de preaderare mai vechi, cum ar fi PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS şi un instrument financiar pentru Turcia.

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA) dispune de un buget de peste 11 miliarde de euro pentru următoarele cinci componente:

  • asistenţă pentru tranziţie şi consolidarea instituţiilor
  • cooperare transfrontalieră
  • dezvoltare regională
  • dezvoltarea resurselor umane
  • dezvoltare rurală.

Ţările candiate (Croaţia, Turcia şi Fosta Reublică Iugoslavă a Macedoniei) pot solicita asistenţă în cadrul celor cinci componente. Ţările potenţial candidate (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia şi Kosovo conform rezoluţiei 1224 a Consiliului de Securitate al ONU) au acces doar la primele două componente.

Asistenţa IPA este acordată în baza unor programe multianuale. Acest instrument va pregăti ţările candidate să gestioneze fondurile europene pe care le vor primi după ce vor deveni state membre ale UE, inclusiv finanţarea de care vor beneficia în baza politicii regionale pentru perioada 2007-2013.

Mai multe detalii

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale