Navigation path

Additional tools

Sanasto

Liittymistä valmisteleva tukiväline

EU käyttää ns. liittymistä valmistelevaa tukivälinettä ehdokasvaltioiden ja mahdollisten ehdokasvaltioiden tukemiseen.

Tukiväline on voimassa kaudella 2007-2013, ja se korvaa useita aiemmin käytössä olleita liittymistä valmistelevia EU-ohjelmia (Phare, ISPA, Sapard, CARDS ja Turkin rahoitusväline).

Tukivälineestä voidaan myöntää tukea yli 11 miljardia euroa seuraavilla viidellä osa-alueella:

  • siirtymävaiheen tuki ja instituutioiden kehittäminen
  • rajat ylittävä yhteistyö
  • aluekehitys
  • henkilövoimavarojen kehittäminen
  • maaseudun kehittäminen.

Ehdokasvaltiot (Kroatia, Turkki ja entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia) voivat hakea tukea kaikilla viidellä osa-alueella, kun taas mahdolliset ehdokasvaltiot (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia sekä Kosovo siten kuin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244 on määritelty) voivat saada tukea kahdella ensimmäisellä osa-alueella.

Liittymistä valmistelevaa tukea myönnetään monivuotisista ohjelmista. Tällä tavoin ehdokasvaltiot voivat valmistautua hallinnoimaan EU:n varoja, joita niille myönnetään niiden liityttyä EU:n jäseniksi. Näihin varoihin kuuluvat myös kauden 2007-2013 aluepolitiikan varat.

Lisätietoja

Liittymistä valmisteleva tukiväline

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media