Navigation path

Additional tools

A–Y

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend

Euroopa Liit lõi ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide toetuseks.

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend hõlmab ajavahemikku 2007-2013 ning asendab mitmeid varasemaid ühinemiseelseid ELi programme, nagu PHARE, ISPA, SAPARD ja CARDS ning Türgi toetamiseks mõeldud rahastamisvahend.

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames antakse toetusi kokku 11 miljardi euro väärtuses, keskendudes järgmistele valdkondadele:

  • üleminekuabi ja institutsioonide väljaarendamine
  • piiriülene koostöö
  • regionaalareng
  • inimressursside arendamine
  • maaelu arendamine

Kandidaatriigid (Horvaatia, Türgi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik) saavad taotleda abi kõigis viies valdkonnas; potentsiaalsed kandidaatriigid (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia ja Kosovo ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1244 alusel ) saavad toetust kahes esimeses valdkonnas.

Rahastamisvahendi kaudu antakse abi mitmeaastaste programmide raames. Selline korraldus valmistab kandidaatriigid ette Euroopa vahendite (sealhulgas ajavahemiku 2007-2013 regionaalpoliitika vahendite) haldamiseks pärast seda, kui nad on ELiga ühinenud.

Lisateave

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis