Navigation path

Additional tools

A til Å

Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA)

Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA) blev udviklet for at støtte kandidatlandene og de potentielle kandidatlande.

Det dækker perioden 2007-2013 og erstatter en række af EU's ældre førtiltrædelsesprogrammer som f.eks. Phare, Ispa, Sapard og Cards samt et støtteinstrument for Tyrkiet.

IPA har et samlet budget på over 11 milliard euro, som bruges på fem indsatsområder:

  • omstillingsstøtte og institutionsopbygning
  • grænseoverskridende samarbejde
  • regionaludvikling
  • udvikling af menneskelige ressourcer samt
  • udvikling af landdistrikter.

Kandidatlande (Kroatien, Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) kan ansøge om bistand inden for alle fem områder. Potentielle kandidatlande (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien og Kosovo under FN's Sikkerhedsråds resolution 1244) kan kun søge støtte på de første to områder.

Støtten ydes gennem flerårige programmer. Ordningen forbereder landene til at forvalte de EU-midler, de får tildelt, når de kommer med i EU, bl.a. inden for regionalpolitikken for 2007-2013.

Læs mere

Instrumentet for førtiltrædelsesbistand

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!