Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Nástroj předvstupní pomoci (NPP)

Nástroj předvstupní pomoci (NPP) vytvořila EU na podporu kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí.

NPP se vztahuje na období 2007-2013 a nahrazuje řadu starších programů předvstupní pomoci, jako byly PHARE, ISPA, SAPARD a CARDS a také finanční nástroj pro Turecko.

Nástroj má k dispozici více než 11 miliard eur, které se používají pro následujících pět složek:

  • pomoc při transformaci a budování institucí
  • přeshraniční spolupráci
  • regionální rozvoj
  • rozvoj lidských zdrojů
  • rozvoj venkova

O pomoc v rámci všech pěti složek mohou zažádat kandidátské země (Chorvatsko, Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie). Pomoc pro potenciální kandidáty (Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Srbsko, Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244) je omezena pouze na první dvě složky.

Podpora z NPP se poskytuje prostřednictvím víceletých programů. Tento nástroj vlastně připravuje kandidátské země na řízení pomoci z evropských fondů, kterou budou dostávat po získání členství v EU (sem patří i fondy, jež spadají pod regionální politiku pro období 2007-2013).

Další podrobnosti

Nástroj předvstupní pomoci

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média