Navigation path

Additional tools

A till Ö

Interreg III

Initiativet Interreg III ingick i EU:s regionalpolitik för perioden 2000-2006.

Interreg III hade som mål att förbättra den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom stöd till samarbete mellan länder och regioner. Det övergripande målet var en balanserad utveckling i hela EU.

Initiativet fick pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden och var inriktat på att stärka banden mellan medlemsländerna och mellan EU och dess grannländer.

Målet europeiskt territoriellt samarbete är efterföljaren till Interreg under den regionalpolitiska programperioden 2007-2013.

Läs mer

Översikt över Interreg III English Deutsch español français italiano

EU regionalpolitik: Håll dig informerad