Navigation path

Additional tools

od A po Z

INTERREG III

Iniciatíva INTERREG III bola integrálnou súčasťou regionálnej politiky EÚ na programové obdobie 2000 - 2006.

INTERREG III bol vytvorený v záujme zlepšenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce v EÚ. Cieľom iniciatívy bola podpora vyváženého rozvoja v EÚ.

Táto iniciatíva, ktorá bola financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), sa sústredila na vytváranie činností, ktoré boli zamerané na posilnenie cezhraničných väzieb medzi členskými štátmi a medzi EÚ a jej susedmi.

INTERREG III vystriedal cieľ Európska územná spolupráca, ktorý je účasťou regionálnej politiky EÚ na programové obdobie 2007 - 2013.

Viac informácií

Prehľad iniciatívy INTERREG III English Deutsch español français italiano

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá