Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

INTERREG III

Het INTERREG III-initiatief viel volledig onder het regionaal beleid voor 2000-2006 van de EU.

Het doel van INTERREG III was de economische en sociale samenhang te bevorderen door steun te verlenen voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking. Hierdoor moest een evenwichtige ontwikkeling in de hele EU worden gepromoot.

Het initiatief, dat uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd gefinancierd, was vooral gericht op de ontwikkeling van acties ter versterking van grensoverschrijdende contacten tussen EU-landen onderling en tussen EU-landen en buurlanden van de EU.

In de programmeringsperiode 2007-13 voor het regionaal beleid werd het INTERREG-initiatief vervangen door de doelstelling Europese territoriale samenwerking.

Meer details

Overzicht INTERREG III English Deutsch español français italiano

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte