Navigation path

Additional tools

A–Y

INTERREG III

Algatus INTERREG III oli osa Euroopa Liidu regionaalpoliitikast aastatel 2000-2006.

Algatus INTERREG III loodi majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse parandamiseks, toetades piiriülest, riikide- ja piirkondadevahelist koostööd. Eesmärk oli edendada tasakaalustatud arengut kõikjal ELis.

Algatust rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ning selle raames arendati tegevusi sidemete tugevdamiseks ELi liikmesriikide vahel ning ELi ja tema naabruses asuvate kolmandate riikide vahel.

Regionaalpoliitika programmiperioodil 2007-2013 on algatus INTERREG asendatud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga.

Lisateave

INTERREG III - ülevaade English Deutsch español français italiano

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis