Navigation path

Additional tools

A til Å

Interreg III-programmet

Interreg III var et program, der indgik i EU's regionalpolitik for 2000-2006.

Det skulle forbedre den økonomiske og sociale samhørighed ved at støtte det tværnationale, grænseoverskridende og tværregionale samarbejde. Målet var at fremme en afbalanceret udvikling i hele EU.

Med støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) fokuserede initiativet på at udvikle tiltag, der styrker forbindelserne hen over grænsen mellem medlemslandene og mellem EU og nabolandene uden for EU.

Målet om europæisk territorialt samarbejde har erstattet Interregprogrammet i programmeringsperioden 2007-2013.

Læs mere

Interreg III-programmet i hovedtræk English Deutsch español français italiano

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!