Navigation path

Additional tools

Od A do Z

INTERREG III

Iniciativa INTERREG III byla součástí evropské regionální politiky v období 2000-2006.

Tato iniciativa měla za úkol zlepšovat ekonomickou a sociální soudržnost prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Cílem bylo podporovat rovnoměrný rozvoj EU.

Iniciativa byla financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a zaměřovala se na posilování přeshraničních vztahů mezi členskými zeměmi a mezi EU a jejími sousedními státy.

Pro programové období 2007-2013 byla iniciativa INTERREG nahrazena cílem "Evropská územní spolupráce".

Další podrobnosti

Iniciativa INTERREG III English Deutsch español français italiano

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média