Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Regionalno sodelovanje

Regionalno sodelovanje spodbuja razvoj regij v Evropski uniji, in sicer s prenosom znanja in izmenjavo izkušenj med regijami.

Program regionalnega sodelovanja INTERREG IVC je v obdobju 2007-2013 del cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Namenjen je izboljšanju učinkovitosti politik regionalnega razvoja, posodobitvi gospodarstva in krepitvi konkurenčnosti v Evropi.

Program INTERREG IVC je okvir za sodelovanje regionalnih in lokalnih organizacij v državah članicah EU, na Norveškem in v Švici.

Program financira tudi dejavnosti mreženja iz pobude Evropske komisije "Regije za gospodarsko spremembo".

Drugi programi regionalnega sodelovanja, ki jih sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, so:

INTERACT - izmenjava dobrih praks med organi, pristojnimi za izvedbo programov sodelovanja;

ESPON - evropsko omrežje za opazovanje prostorskega razvoja;

URBACT - vzpostavitev omrežij mest in podpora razvoju mestnih območij.

Vas zanima več?

Operativni program INTERREG IVC pdf 3 MB] English

INTERACT English

Evropsko omrežje za opazovanje prostorskega razvoja (ESPON) English

URBACT English

Uredba št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj pdf 169 KB] English

Evropsko teritorialno sodelovanje English

Regije za gospodarsko spremembo English français

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji