Navigation path

Additional tools

od A po Z

Medziregionálna spolupráca

Cieľom medziregionálnej spolupráce je zlepšenie regionálneho rozvoja v EÚ prostredníctvom výmeny know-how a skúseností medzi regiónmi.

Program medziregionálnej spolupráce INTERREG IVC je v rámci politiky súdržnosti 2007 - 2013 súčasťou cieľa Európska územná spolupráca. Tento program sa zameriava na zvýšenie efektivity politík regionálneho rozvoja, hospodársku modernizáciu a zvýšenie konkurencieschopnosti v Európe.

INTERREG IVC je rámcom pre spoluprácu regiónov a miestnych subjektov nielen v 27 členských štátoch, ale aj v Nórsku a Švajčiarsku.

Z programu sa financujú aj siete vytvorené v rámci iniciatívy Európskej komisie, ktorá nesie názov Regióny za ekonomickú zmenu.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú čiastočne financované aj iné programy, ktoré v rámci cieľa Európska územná spolupráca spadajú do oblasti medziregionálnej spolupráce:

INTERACT - podpora vytvárania osvedčených postupov a ich výmeny medzi orgánmi poverenými implementáciou programov spolupráce

ESPON - monitorovacia sieť pre územné plánovanie

URBACT - vznik a podpora mestských sietí a rozvoj miest

Viac informácií

Operačný program INTERREG IVC pdf 3 MB] English

INTERACT English

ESPON English

URBACT English

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja pdf 169 KB] English

Európska územná spolupráca - domovská stránka English

Regióny za ekonomickú zmenu English français

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá