Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Cooperarea interregională

Cooperarea interregională vizează consolidarea dezvoltării regionale în UE prin transfer de cunoştinte şi schimburi de experienţă între regiuni.

Programul de cooperarea interregională INTERREG IVC face parte din obiectivul de cooperare teritorială europeană din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. Scopul acestui program este de a spori eficienţa politicilor de dezvoltare regională şi de a contribui la modernizarea economiei şi la creşterea competitivităţii în Europa.

Programul oferă un cadru de cooperare între părţile implicate la nivel regional şi local din cele 27 de state membre ale UE, Norvegia şi Elveţia.

De asemenea, programul finanţează componenta reţea din iniţiativa Comisiei Europene intitulată "Regiunile pentru schimbarea economică".

Alte programe sunt, de asemenea, cofinanţate din FEDER în baza capitolului cooperare interregională din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană:

INTERACT - sprijin pentru şi schimb de bune practici între autorităţile responsabile cu punerea în aplicare a programelor de cooperare

ESPON - observatorul de planificare teritorială

URBACT - crearea şi sprijinirea reţelelor urbane şi a dezvoltării urbane

Mai multe detalii

Programul operaţional INTERREG IVC pdf 3 MB] English

INTERACT English

ESPON English

URBACT English

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională pdf 169 KB] English

Cooperarea teritorială europeană English

Regiunile pentru schimbarea economică English français

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale