Navigation path

Additional tools

Sanasto

Alueidenvälinen yhteistyö

Alueidenvälisen yhteistyön tarkoituksena on edistää EU:n aluekehitystä vaihtamalla taitotietoa ja kokemuksia alueiden välillä.

Alueidenvälinen yhteistyöohjelma Interreg IVC muodostaa osan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta, joka kuuluu kauden 2007-2013 koheesiopolitiikkaan. Ohjelman tavoitteena on tehostaa aluekehityspolitiikkaa, edistää talouden nykyaikaistamista ja parantaa Euroopan kilpailukykyä.

Ohjelma tarjoaa yhteistyöfoorumin EU:n 27 jäsenvaltion sekä Norjan ja Sveitsin alueellisille ja paikallisille toimijoille.

Ohjelmasta rahoitetaan myös Euroopan komission "Alueet talouden muutosten edistäjinä" -aloitteen verkkoja koskevaa osa-aluetta.

EAKR:stä yhteisrahoitetaan myös seuraavia Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen alueidenvälisen yhteistyön ohjelmalohkoon kuuluvia ohjelmia:

Interact - hyvien käytäntöjen tukeminen ja vaihto yhteistyöohjelmien toteuttamisesta vastaavien viranomaisten välillä

ESPON - Euroopan aluekehittämisen seurantaverkosto

Urbact - kaupunkiverkkojen luominen ja tukeminen sekä kaupunkikehityksen edistäminen.

Lisätietoja

Interreg IVC -toimenpideohjelma pdf 3 MB] English

Interact English

ESPON English

Urbact English

Euroopan aluekehitysrahastosta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1080/2006 pdf 169 KB] English

Euroopan alueellisen yhteistyön kotisivu English

Alueet talouden muutosten edistäjinä English français

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media