Navigation path

Additional tools

A til Å

Tværregionalt samarbejde

Det tværregionale samarbejde går ud på at forbedre regionaludviklingen i EU ved at overføre viden og udveksle erfaringer mellem regionerne.

Interreg IVC-programmet for tværregionalt samarbejde indgår i målet om europæisk territorialt samarbejde under samhørighedspolitikken for 2007-2013. Programmet skal forbedre de regionale udviklingspolitikker, bidrage til den økonomiske moderniseringsproces og øge konkurrenceevnen i Europa.

Det er en ramme for samarbejdet mellem regionale og lokale aktører i EU's 27 medlemslande samt Norge og Schweiz.

Programmet finansierer også netværkskomponenten i Kommissionens initiativ "regioner for økonomisk forandring".

Flere andre programmer får også økonomisk støtte af EFRU som led i det tværregionale samarbejde under målet om europæisk territorialt samarbejde:

Interactprogrammet - støtte til og udveksling af god praksis mellem myndigheder, der gennemfører samarbejdsprogrammer

ORATE - observationscentret for EU's fysiske og funktionelle udvikling

Urbactprogrammet - etablering af og støtte til bynetværk og byudvikling

Læs mere

Det operationelle Interreg IVC-program pdf 3 MB] English

Interactprogrammet English

ORATE English

Urbactprogrammet English

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling pdf 169 KB] English

Europæisk territorialt samarbejde (hjemmeside) English

Regioner for økonomisk forandring English français

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!