Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Meziregionální spolupráce

Meziregionální spolupráce se zaměřuje na regionální rozvoj EU prostřednictvím výměny know-how a zkušeností mezi regiony.

Součástí cíle "Evropská územní spolupráce" v rámci politiky soudržnosti pro období 2007-2013 je i program meziregionální spolupráce INTERREG IVC. Jeho cílem je zlepšovat efektivnost politik regionálního rozvoje a přispívat k ekonomické modernizaci a ke zvyšování konkurenceschopnosti v Evropě.

Poskytuje rámec pro spolupráci mezi regionálními a místními subjekty ve 27 členských státech EU a také v Norsku a Švýcarsku.

Program se rovněž podílí na financování sítí v rámci iniciativy Evropské komise "Regiony pro hospodářskou změnu".

Mezi další programy, které jsou také v rámci cíle "Evropská územní spolupráce" částečně financovány z EFRR, patří:

INTERACT - podpora a výměna osvědčených postupů mezi orgány, které odpovídají za realizaci programů spolupráce

ESPON - pozorovací síť pro územní plánování

URBACT - vytváření a podpora městských sítí a rozvoj měst

Další podrobnosti

Operační program INTERREG IVC pdf 3 MB] English

INTERACT English

ESPON English

URBACT English

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj pdf 169 KB] English

Internetové stránky evropské územní spolupráce English

Regiony pro hospodářskou změnu English français

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média