Navigation path

Additional tools

od A po Z

Program INTERREG IVC

Program medziregionálnej spolupráce INTERREG IVC, ktorý je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca, je financovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). INTERREG IVC je okrem všetkých členských štátov EÚ aktívny aj v Nórsku a Švajčiarsku. Program schválený na programové obdobie 2007 - 2013 má za cieľ zlepšiť politiky regionálneho rozvoja prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov. Program sa snaží zúročiť regionálne know-how a osvedčené postupy, ktoré už boli identifikované na európskej úrovni.

INTERREG IVC poskytuje pre regionálne a miestne inštitúcie (napr. orgány verejnej správy, regionálne rozvojové agentúry, vzdelávacie inštitúcie) spolufinancovanie projektov zameraných na vytváranie sietí a výmenu skúseností v rôznych oblastiach, čím sa osvedčené regionálne postupy vytvárajú na európskej úrovni. Členovia niektorých už zabehnutých sietí sa snažia o využitie už známych osvedčených postupov, čím chcú pozitívne ovplyvniť krátkodobý rozvoj regiónu v určitej oblasti (kapitalizácia). Okruhy činností týchto sietí sú prepojené s cieľmi lisabonskej a göteborskej agendy (podpora malých a stredných podnikov, inovácie, životné prostredie, prevencia rizík) a týkajú sa aj globalizácie, demografických zmien, dodávky energie a zmien klímy.

Program INTERREG IVC disponuje rozpočtom takmer 400 miliónov EUR, z ktorých 320 miliónov EUR poskytuje Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR).

Viac informácií

Internetové strány programu INTERREG IVC English

Program INTERREG IVC English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá