Navigation path

Additional tools

De la A la Z

INTERREG IVC

La programul de cooperare interregională INTERREG IVC participă toate statele membre ale UE, Norvegia şi Elveţia, în baza obiectivului de cooperare teritorială europeană, cofinanţat din Fondul european de dezvoltare regională (FEDER). Principalul său obiectiv pentru perioada 2007-2013 este de a ameliora politicile de dezvoltare regională prin schimburi de experienţă şi de bune practici. De asemenea, urmăreşte valorificarea experienţei acumulate în domeniu şi a bunelor practici deja identificate la nivel european.

Programul INTERREG IVC oferă cofinanţare autorităţilor regionale şi locale (administraţii publice, agenţii de dezvoltare regională, instituţii de învăţământ etc.) pentru a crea reţele şi pentru a face schimburi de experienţă în diverse domenii, ceea ce ar conduce la elaborarea de bune practici la nivel european. Reţelele cu mai multă experienţă doresc să utilizeze bunele practici identificate anterior pentru a obţine rapid rezultate pozitive la nivel regional (valorificare). Tematica abordată de aceste reţele se raportează la obiectivele agendelor de la Lisabona şi de la Göteborg (sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii, inovare, mediu, prevenirea riscurilor) şi la alte priorităţi, printre care globalizarea, schimbările demografice, furnizarea de energie şi schimbările climatice.

INTERREG IVC dispune de un buget în valoare de 400 de milioane de euro, din care 320 de milioane provin din FEDER.

Mai multe detalii

Site-ul de internet INTERREG IVC English

Programul INTERREG IVC English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale