Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

INTERREG IVC

Regionų bendradarbiavimo programa INTERREG IVC vykdoma visose ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Šveicarijoje siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir iš dalies finansuojama Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis. 2007-2013 m. laikotarpiui patvirtintos programos pagrindinė paskirtis - tobulinti regioninio vystymosi politiką dalijantis patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais. Taip pat siekiama pasinaudoti regionų praktinėmis žiniomis bei Europos lygiu jau nustatytais gerosios praktikos pavyzdžiais.

Pagal programą INTERREG IVC teikiamas dalinis finansavimas regioninėms ir vietos institucijoms - viešojo administravimo įstaigoms, regioninės plėtros agentūroms, švietimo institucijoms ir kt., siekiant kurti tinklus ir dalytis įvairių sričių patirtimi, taip Europos lygiu kaupiant gerąją regionų patirtį. Kai kuriuose didesnę patirtį turinčiuose tinkluose siekiama pritaikyti jau anksčiau nustatytą gerąją patirtį, norint iš karto padaryti teigiamą poveikį jų regione vystant tam tikrą sritį (kapitalizacija). Šių tinklų sritys yra susijusios su Lisabonos ir Geteborgo dienotvarkėmis (parama mažosioms ir vidutinio dydžio įmonėms, inovacijos, aplinka, rizikos prevencija) bei kitomis programomis (globalizacijos, demografinių pokyčių, energijos tiekimo, kovos su klimato kaita).

Programos INTERREG IVC visas biudžetas sudaro apie 400 mln. eurų, iš kurių ERPF skiria 320 mln. eurų.

Išsamiau

Programos INTERREG IVC interneto svetainė English

Programa INTERREG IVC English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos