Navigation path

Additional tools

Sanasto

Interreg IVC

Alueidenvälinen yhteistyöohjelma Interreg IVC käsittää kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä Norjan ja Sveitsin. Se kuuluu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) yhteisrahoitettavaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen. Ohjelma on hyväksytty kaudelle 2007-2013, ja sen tärkeimpänä tavoitteena on parantaa aluekehityspolitiikkaa kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen avulla. Lisäksi sillä pyritään hyödyntämään alueellista taitotietoa ja Euroopan tasolla jo määriteltyjä hyviä käytäntöjä.

Interreg IVC -ohjelmasta tarjotaan yhteisrahoitusta verkostoitumiseen ja kokemustenvaihtoon alueellisille ja paikallisille elimille, kuten julkishallinnolle, aluekehitysvirastoille ja koulutuslaitoksille. Tavoitteena on luoda hyviä alueellisia käytäntöjä Euroopan tasolla. Joissakin vakiintuneissa verkostoissa pyritään edistämään hyviksi havaittujen käytäntöjen avulla alueiden lyhyen aikavälin kehitystä tietyllä aloilla. Näissä verkostoissa käsitellään Lissabonin ja Göteborgin strategioiden tavoitteisiin liittyviä teemoja (pk-yritysten tukeminen, innovointi, ympäristö ja riskien ehkäisy) ja muita aiheita, joita voivat olla esim. globalisaatio, väestörakenteen muutos, energiahuolto ja ilmastonmuutos.

Interreg IVC -ohjelman kokonaismäärärahat ovat noin 400 miljoonaa euroa, joista 320 miljoonaa on peräisin EAKR:stä.

Lisätietoja

Interreg IVC -ohjelman verkkosivusto English

Interreg IVC -ohjelma English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media