Navigation path

Additional tools

A–Y

INTERREG IVC

Piirkondadevahelise koostöö programm INTERREG IVC hõlmab kõiki ELi liikmesriike ning Norrat ja Šveitsi. Seda kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eemärgi raames. Ajavahemikul 2007-2013 on kõnealuse programmi põhieesmärk täiustada regionaalarengu poliitikat läbi kogemuste ja heade tavade vahetuse. Samuti on selle eesmärk kasutada ära piirkondlikku oskusteavet ning Euroopa tasandil juba läbiproovitud häid tavasid.

Programm INTERREG IVC võimaldab kaasrahastamist piirkondlikele ja kohalikele institutsioonidele, nagu riiklikud haldusasutused, piirkondliku arengu asutused, haridusasutused ja muud, et luua võrgustikke ning vahetada kogemusi eri valdkondades, luues nii regionaalpoliitika head tavad Euroopa tasandil. Mõnede kogenumate võrgustike eesmärk on kasutada eelnevalt läbiproovitud häid tavasid, et avaldada positiivset mõju oma piirkondade vahetule arengule konkreetses valdkonnas. Võrgustikud hõlmavad teemasid, mis on tihedalt seotud Lissaboni ja Göteborgi tegevuskavade eesmärkidega (väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamine, innovatsioon, keskkond ja riskiennetus), ning muid teemasid, nagu globaliseerumine, demograafilised muutused, energiavarustus ja kliimamuutus.

Programmi INTERREG IVC eelarve on 400 miljonit eurot, millest 320 miljonit pärineb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisateave

Programmi INTERREG IVC veebisait English

Programm INTERREG IVC English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis