Navigation path

Additional tools

A til Å

Interreg IVC

Interreg IVC-programmet for tværregionalt samarbejde dækker alle EU-landene samt Norge og Schweiz under målet om europæisk territorialt samarbejde, som medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Hovedmålene for 2007-2013 er at forbedre de regionale udviklingspolitikker gennem udveksling af erfaringer og god praksis. Det handler også om at udnytte regional viden og god praksis, der allerede er kortlagt på europæisk plan.

Interreg IVC-programmet yder medfinansiering til regionale og lokale institutioner, f.eks. offentlige forvaltninger, regionaludviklingsorganer og uddannelsesinstitutioner, så de kan oprette netværk og udveksle erfaringer om forskellige emner og skabe god regional praksis på europæisk plan. En række mere veletablerede netværk søger ved hjælp af allerede kortlagt god praksis at påvirke regionens udvikling positivt på et bestemt område (kapitalisering). Netværkenes arbejdsområder er knyttet til målene for Lissabon- og Göteborgdagsordenen (støtte til små og mellemstore virksomheder, innovation, miljø og risikoforebyggelse) og andre mål, f.eks. i forbindelse med globaliseringen, udviklingen i befolkningssammensætningen, energiforsyningen og klimaændringerne.

Interreg IVC har et samlet budget på ca. 400 millioner euro, hvoraf 320 millioner kommer fra EFRU.

Læs mere

Webstedet for Interreg IVC English

Interreg IVC-programmet English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!