Navigation path

Additional tools

Od A do Z

INTERREG IVC

Program meziregionální spolupráce INTERREG IVC zahrnuje v rámci cíle "Evropská územní spolupráce" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) všechny členské státy EU a také Norsko a Švýcarsko. Pro období 2007-2013 je jeho hlavním cílem zkvalitňovat politiku regionálního rozvoje prostřednictvím výměny zkušeností a osvědčených postupů. Snaží se také zhodnotit (kapitalizovat) regionální know-how a osvědčené postupy, na něž již bylo na evropské úrovni upozorněno.

S regionálními a místními orgány, jako jsou orgány veřejné správy, agentury pro regionální rozvoj, vzdělávací instituce a jiné, program spolufinancuje tvorbu sítí a výměnu zkušeností z různých oblastí. Tímto způsobem se vytvářejí osvědčené postupy pro regionální spolupráci na úrovni EU. Zavedenější sítě se snaží využívat dřívější osvědčené postupy k tomu, aby mohly pozitivně ovlivňovat bezprostřední rozvoj svých regionů v dané oblasti (tzv. kapitalizace). Tematická náplň těchto sítí je propojena s cíli lisabonské a göteborské agendy (podpora malých a středních podniků, inovace, ochrana životního prostředí, prevence rizik) a dalších oblastí, jako jsou globalizace, demografické změny, dodávky energie a boj proti změně klimatu.

Celkový rozpočet programu činí 400 milionů eur, z toho 320 milionů pochází z EFRR.

Další podrobnosti

Internetové stránky programu INTERREG IVC English

Program INTERREG IVC English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média