Navigation path

Additional tools

A till Ö

Interact

Interarct-programmet för 2007-2013 ger stöd till dem som genomför EU-finansierade program inom det sammanhållningspolitiska målet europeiskt territoriellt samarbete.

Interact ger råd om förvaltning och genomförande, hjälper till att anordna tematiska seminarier och sprider exempel på goda lösningar. Programmet har en budget på 40 miljoner euro, varav 34 miljoner euro kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Interact bistår institutioner och organisationer i Europa som förvaltar program för territoriellt samarbete. Där ingår förvaltningsmyndigheter, gemensamma tekniska sekretariat, nationella kontaktpunkter, attesterande myndigheter och revisionsmyndigheter. Programmet omfattar EU-länderna plus Norge och Schweiz.

Läs mer

Programsekretariatet för Interact English

Interact-programmet English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad