Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

INTERACT

Program INTERACT 2007-2013 ponuja pomoč izvajalcem programov, ki jih v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja kohezijske politike sofinancira Evropska unija.

Program svetuje o vodenju in izvajanju, pomaga pri organizaciji tematskih seminarjev in objavlja primere dobre prakse. Skupni proračun programa je 40 milijonov EUR, od tega 34 milijonov EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Program INTERACT pomaga evropskim ustanovam in organizacijam, pristojnim za vodenje programov teritorialnega sodelovanja. Med njimi so organi upravljanja, skupni tehnični sekretariati, nacionalne kontaktne točke, organi za potrjevanje in revizijski organi. V programu lahko sodelujejo vse države članice EU ter Norveška in Švica.

Vas zanima več?

Sekretariat programa INTERACT English

Program INTERACT English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji