Navigation path

Additional tools

od A po Z

Program INTERACT

INTERACT 2007 - 2013 ponúka podporu zainteresovaným stranám, ktoré v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce politiky súdržnosti implementujú programy financované EÚ.

INTERACT poskytuje poradenstvo v oblasti manažmentu a implementácie, podporu pri organizácii tematických seminárov a šírení príkladov osvedčených postupov. Program disponuje rozpočtom 40 miliónov EUR, z ktorých 34 miliónov pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Program poskytuje pomoc inštitúciám a organizáciám v Európe, ktoré sú zodpovedné za riadenie programov územnej spolupráce. Ide o riadiace orgány, spoločné technické sekretariáty, národné kontaktné miesta, ako aj o orgány zodpovedné za certifikáciu a audity. Činnosti programu sa realizujú okrem všetkých členských štátov aj v Nórsku a Švajčiarsku.

Viac informácií

Sekretariát programu INTERACT English

Program INTERACT English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá