Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

INTERACT

INTERACT 2007-2013 biedt hulp aan stakeholders die belast zijn met de uitvoering van programma's die door de EU worden gefinancierd in het kader van de doelstelling Europese territoriale samenwerking van het cohesiebeleid.

INTERACT adviseert over het beheer en de uitvoering, ondersteunt de organisatie van thematische seminars en verspreidt voorbeelden van goede praktijken. Het programma heeft een totaalbudget van 40 miljoen euro, waarvan 34 miljoen euro ten laste komt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

INTERACT verleent steun aan instellingen en organisaties in heel Europa die belast zijn met het beheer van programma's voor territoriale samenwerking. Daaronder vallen overheden, gemeenschappelijke technische secretariaten, nationale contactpunten en certicatie- en auditinstanties. Het programma bestrijkt alle EU-lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland.

Meer details

INTERACT-programmasecretariaat English

INTERACT-programma English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte